Baljväxter minskar jordbrukets utsläpp av växthusgaser

den 9 november 2011

Baljväxters nettoutsläpp av koldioxid och lustgas är mindre än för kvävegödslade grödor, vilket gör dem extra bra som energigröda. Erik Steen Jensen vid SLU har i en syntesartikel ställt samman den befintliga kunskapen om baljväxter. Odlingen av baljväxter innebär också mindre användning av fossil energi än kvävegödslade grödor, eftersom produktionen av kvävegödsel är mycket energikrävande.

Läs pressmeddelandet från SLU.

/Elinor

 

Den vetenskapliga sammanställningen, en reviewartikel i tidskriften Agronomy for Sustainable Development, kan du ladda ner nedan:

Du måste vara inloggad för att kunna kommentera


Vill du kommentera blogginlägg? Registrera dig och logga in!


Behåll mig inloggad


Senast i bloggen

Visa hela bloggen >