SIK logga.gif

Webkurs i livscykelanalys

den 24 april 2012

Vill du lära dig mer om hur man kan beräkna ett livsmedels miljöpåverkan?

Livscykelanalys (LCA) är ett verktyg som ofta används för att beräkna miljöpåverkan från vagga till grav för produkter eller tjänster. 

Med hjälp av LCA kan man t.ex. lokalisera de led i produktionen som står för störst miljöpåverkan och jämföra miljöpåverkan från olika livsmedel. 

Enheten för Miljö och uthållig produktion på SIK har hållit ett webinar som handlar om hur man med hjälp av livscykelanalys kan analysera miljöpåverkan från livsmedelsproduktionen. Webinaret varar 45 min med ytterligare 15 minuters avslutande svar på vanliga frågor. Webinariet finns att avlyssna tom 27 september på länken nedan.

Vill du lära dig mer om LCA finns kurser att söka på bland annat på Lunds Tekniska Högskola och Sveriges lantbruksuniversitet (se länkarna nedan).


Bloggen

Visa hela bloggen >

sajten skapad av Prosper Development och drivs med CornerstoneCMS